Press "Enter" to skip to content

15 Kata Majmuk Dieja Rapat

Kata majmuk sepatutnya dieja terpisah.  Namun, terdapat kekecualian untuk 15 kata majmuk ini.

Kumpulan ini perlu dieja rapat kerana ejaan dan penggunaannya sudah mantap.

 1. antarabangsa
 2. bumiputera
 3. jawatankuasa
 4. kakitangan
 5. tanggungjawab
 6. sukarela
 7. pesuruhjaya
 8. setiausaha
 9. olahraga
 10. suruhanjaya
 11. warganegara
 12. matahari
 13. kakitangan
 14. kerjasama
 15. beritahu

Rujukan: PRPM DBP