Press "Enter" to skip to content

Jargon Niaga – Business Jargon

>> Jargon Niaga – Business Jargon <<

This is an old project in a new, manageable bottle.

From time to time, you can find my own translation of corporate and business jargon from English to Malay here.

Jargons featured here are gleaned from various sources including my own reading.

I hope that this micro-site will be useful to you.

If you have any question or input, feel free to contact me via email.

Thank you.


Projek ini projek lama yang dihidupkan semula pada tahun ini.

Dari masa ke masa, anda boleh mendapatkan terjemahan tentang jargon korporat dan perniagaan daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu.

Jargon atau istilah yang dipaparkan di sini bersumberkan pelbagai media termasuk pembacaan semasa saya.

Semoga anda memperoleh manfaat daripada usaha kecil ini.

Jika anda mempunyai apa-apa soalan atau maklum balas, sila hubungi saya melalui e-mel.

Terima kasih.

>> Jargon Niaga – Business Jargon <<

Comments are closed.